บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 5 วันที่ 5 สิงหาคม 2560

    วันนี้หลังจากพวกเราได้กลับมาพักแล้วในเวลา 16.15น.ก็ได้ถามข้อมูลจากคุณป้าบัวซึ่งเป็นภรรยาของ คุณลุงธัมสัญญ์ ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของบริบทในศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดพอได้ข้อมูลจากป้าบัวครบแล้วก็แยกย้ายกับคุณป้า

(สอบถามข้อมูลจากคุณป้าบัว)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)