ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่3

วันที่ 3 สิงหาคม เวลา 08.30 น. เดินทางมาถึงศูนย์และรับประทานอาหาร หลังจากนั้นได้ไปช่วยกันทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อไว้เตรียมจำหน่ายและเตรียมของและสถานที่ เพราะพรุ่งนี้จะมีนักข่าวจากหลาย ๆ ช่องมาทำการบันทึกเทปและเยี่ยมชมศูนย์


บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อวางขาย


ช่วงบ่ายๆ ได้ช่วยนำสินค้าที่บรรจุเสร็จแล้วไปส่งให้กับลูกค้าที่สั่งไว้ครับ

จัดส่งของให้กับลูกค้า


เมื่อไปส่งของให้ลูกค้าแล้วก็กลับมาพักผ่อนครับและรับประทานอาหารช่วงเย็นเพื่อที่จะไปเตีรยมสถานที่ครับ เพราะวันนี้เรามีประชุมประจำเดือนกับชาวบ้าน ซึ่งเราจะได้ไปร่วมประชุมกันด้วย

ทำการเก็บกวาด เพื่อเตรียมสถานที่ประชุม เวลา 19.30 น.


เข้าร่วมรับฟังการประชุมกับชาวบ้านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรีความเห็น (0)