ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่5

วันเสาร์  5  สิงหาคม  2560   เวลา 09.00  น.  วันนี่พวกเราทั้ง  9  คน  ได้เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะ UN ในการมาฝึกษาดูงาน  ที่สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่ายซึ่งมี  ชาวต่างชาติจำนวน  160  คน   ได้ไปร่วมงานของชุมชนในการต้อนรับคณะอาจารย์และนักนึกษา โครงการ University Leadership Seminar (USLS) จากองค์การสหประชาชาติ UN ที่ได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่เจ้าหน้าที่ของตำบลหนองสาหร่ายได้เตรียมไว้ เช่น การปล่อยปลาจำนวน 9,999 ตัว การปลูกพืชสมุนไพรจำนวน 9,999 ต้น การปลูกดอกดาวเรืองจำนวน 9,999 ต้น และการดำนาในพื้นที่จำนวน 2 ไร่                                            เริ่มแรกพวกเราก็ลงทะเบียนกันก่อนเลย

เวลา 10.00 น.  คณะ UN  ได้เดินทางมาถึง ได้มีคณะกลองยาวมาต้อนรับ

ชาวต่างชาติร่วมรำกับชาวบ้าน

เริ่มทำพิธีเปิดงาน

จากนั้นได้พาคณะ  UN  ไปปล่อยปลา

แจกจ่ายพันธุ์ปลา

พวกเราร่วมปล่อยปลา

จากนั้นก็ได้ไปดำนาเริ่มเเรกทำพิธีขอขมาแม่ธรณี

เริ่มแจกพันธุ์ข้าว

ดำนา


นี่คือนาที่ดำเสร็จแล้ว  จบการฝึกงานวันที่5

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)