เป็น เว็บที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำ KM   ซึ่งเป็นลักษณะการจัดการองค์ความรู้ของบุคคลจังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งมีลักษณะการทำ Km  ที่สมบูรณ์แบบ   องค์ใด หรือ ผู้สนใจท่านใดอยากรู้เกี่ยวกับ การจัดการองค์ความรูของบุคคล   อ่านแล้วอาจจะเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์กรของท่านได้  หรือมีความเข้าใจเกี่ยวกับKM  มากขึ้น    ซึ่งองค์นี้จะใช้การบันทึกการเล่าเรื่อง  ซึ่งทางกับองค์อื่นๆ ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้     

สามารถอ่านข้อมูลได้ที่  : http://www.kmi.or.th/minikm/CRoom/KAHRD.pdf     

อ่านแล้วมีความรู้สึกอย่างไรแสดงความคิดเห็นได้ครับ