ศึกษาโครงสร้างขององค์กร

วันนี้ได้ศึกษาข้อมูลขององค์กร คือ การสัมภาษณ์หัวหน้าดูแลงานแต่ละฝ่ายบริหารจัดการ และได้มีการสัมภาษณ์พนักงานทั่วไป มีพนักงานฝ่ายสถานณ์ที่ดูแลอาคารทั้งหมดและจัดสถานณ์ที่ให้ข้าราชการ และฝ่ายทำความสะอาดทั่วไปดูแลทำความสะอาดห้องพักทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)