ฝึกงานวันที่2

ฝึกงานวันที่ 2

ออกจากบ้านไปสถานที่โครงการหุบกระพงเพื่อรอเซ็นชื่อเวลา 8.00 น. และได้รับงานที่พี่หมอบหมายให้ทำความสะอาดโดยบริเวรรอบๆหน้าโครงการหุบกระพง และบริเวรรั่วด้านหน้าใต้ต้นไม้ เป็นบริเวรโซนกว้าง เริ่มทำตั้งแต่เช้าจนเย็น ทำงานไปพร้อมกับฝนเลย ตกแรงด้วยค่ะ พวกเราก็ทน และได้เวลาเลิกงานเวลา 17.00 น. ไปเซ็นชื่อกับที่พักค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)