ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2560​

เวลา 08.30 น.- 17.30 น. ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ ช่วงสาย รวมร่วมข้อมูลเพื่อที่เตรียนมทำรูปเล่ม ตอนเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)