ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 07.00 น.- 15.00 น. ตอนเช้ารดน้ำต้มไม้ ตอนสายอาจารย์มานิเทศครั้งที่ 2 และบอกแนวทางการแก้ไขงาน

ตรวจดูงานของแต่ละกลุ่ม

พูดคุยกับป้าที่ศูนย์ฝึก

ถ่ายรูปกับอาจารย์ และป้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)