ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 ก.ค.2560

เวลา08.30-17.00น.ได้ไปรดน้ำผักและจัดสถานที่เพื่อที่อาจารย์จะมาปฐมนิเทศครั้งที่สอง


ภาพอาจารย์มาปฐมนิเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)