ศูนย์ศึกษาการเรีนรรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

9.00น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหาร

14.00-15.00น. กลุ่มนักศึกษาฝึกงานช่วยกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

16.00-17.00น. กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้ลงมือทำน้ำยาล้างจานเพื่อแจกจ่ายใ้ห้กับคนในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำ ต บ้านเลือก อ โพธาราม จ ราชบุรี 70000ความเห็น (0)