ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560

เวลา 08.00-17.30 น.ตอนเช้าได้ปลูกต้นไม้ เย้นรดน้ำผักภาพปลูกต้นไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)