ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 กรฎาคม พ.ศ. 2560

09.00 น รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

10.00-12.00 น. ลงสำรวจติดตามผลการจัดโครงการ

14.00-17.00 น. ลงบันทำการสำรวจข้อมูล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)