ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

9.00น. ได้ไปรายงานตัวยังศูนย์ฝึก

12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00น. เข้าพบผู้นำชุมชนในด้านผู้สูงอายุ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)