ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

9.00น. ได้นั่งรวบรวมงานทำโครงการ

12.00น. พักรับประทานอาหาร

1300-17.00น. ได้ติดตามบ้านของผู้สูงอายุ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)