ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา9.00-12.00น. ได้ช่วยกันระดมสมองคิดหัวข้อที่จะทำโครงการ

12.30.-13.40น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00-1700น. ได้ทำการรวมผู้สูงอายุในหมู่บ้านมาออกกำลังกายและได้นั่งพูดคุยกับผู้สูงอายุ


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)