บันทึกครั้งที่32 วันเสาร์ที่25 พฤศจิกายน 2549

วันนี้ถ่ายกิจกรรมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ท้องฟ้าจำลอง เนื่องจากพี่

จิโรภาสไม่มา โดยในถ่ายในตอนเช้า ซึ่งมีงานโชว์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมในโรงฉายภาพยนตร์ ตอนบ่ายนำเทปมาลงเครื่องเพื่อตัดต่อโดยมีอาจารย์วิจิตรคอยใหคำปรึกษา ในการทำงานครั้งนี้มีปัญหาคือ ในแต่ละโชว์ที่เราได้บันทึกภาพมานั้น เราไม่สามารถชื่อได้จึงเป็นปัญหาในการบอกชื่อใต้ภาพนั้นๆมาคือโชว์อะไร และชื่อของประธานที่มาเปิดงานเป็นใครกันบ้างกว่าจะทราบได้ก็วุ่นวายหลายฝ่าย