ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2560​

วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 07.00 น.- 15.00 น. ตอนเช้ารดน้ำต้มไม้ ตอนสายอาจารย์มานิเทศครั้งที่ 2 และบอกแนวทางการแก้ไขงานตรวจดูงานของแต่ละกลุ่ม


พูดคุยกับป้าที่ศูนย์ฝึก


ถ่ายรูปกับอาจารย์ และป้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)