ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2560​

วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.00 น.- 18.00 น. ตอนเช้ารดน้ำต้นไม้ ช่วงบ่ายทำงานรูปเล่มของแต่ละกลุ่ม

รดน้ำต้นไม้


ทำงานกลุ่มรูปเล่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)