ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10กรกฏาคม พ.ศ. 2560

เวลา08.30-17.30น ตอนเช้ารดน้ำแปลงผักตอบสายเข้าไปจัดเก็บสถานที่เก็บศาลคืนป้าเพ็ญตอนเย็นรดน้ำแปลงผัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)