การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน 19-21 กรกฏาคม 2560

วันที่ 19 ถึง 21 กรกฎาคมพ.ศ. 2560 ทางสาขา การพัฒนาชุมชนได้จัดอบรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 19 กรกฎาคมพ.ศ. 2560 


ฟังบรรยายเทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชนและฝึกปฏิบัติสร้างสัมพันธภาพในชุมชน และฝึกการเขียนแผนที่เดินดิน 

วันที่ 20 กรกฎาคมพ.ศ. 2560 

วันที่ 21 กรกฎาคมพ.ศ. 2560 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)