วันที่5กรกฏาคน2560

8.00 เข้าป่าหาสมุนไพรทำสารไล่แมลง

17.00 เข้ารวมการประชุมหมู่บ้าน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)