วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

 เวลา 09:00 น.  สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำในเขื่อนแก่งกระจานกับน้องๆ ในพื้นที่
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)