ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา8.30น.-16.30น. ได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยไปทำงานสัมมนาระหว่างฝึก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)