GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แนะนำหน่วยงาน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล มุ่งเน้นการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในสังคมด้วยความรัก เมตตา โดยตระหนักว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณค่าเท่าเทียมกัน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา มุ่งพัฒนาเด็กและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข ตลอดจนชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองไปสู่ความยั่งยืนต่อไปได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 6309
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)