ก่อนที่จะคั้นมะนาวหรือส้ม ควรแช่ผลมะนาวหรือส้ม ในน้ำอุ่นสัก 10-15 นาที แล้วจึงนำมาเข้าเครื่องคั้น จะได้น้ำผลไม้มากขึ้น