ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 3ก.ค. พ.ศ.2560


เวลา 08.30-17.30น.เช้ารดน้ำเเปลงผักปลอดสารพิษทำงานกลุ่มเย็นราดน้ำเเปลงผักปลอดสารพิษ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)