จัดเตรียมสถานที่ติดตั้งบร์อดเตรียมต้อนรับคณะ อสม. 7 ก.ค 2560

08:30 ทำความสะอาดศูนย์ฝึก

09:00 ทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

12:00 พักกินข้าว

13:00 จัดติดตั้งบร์อด

16:00 เลิกงานบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)