เราสามารถทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เร็วจากการดูรูปภาพต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยงามบางครั้งเราวาดภาพต่างๆให้เด็กอายุ 3 ขวบดุแล้วถามว่ารูปอะไรเด็กสามารถตอบได้ เมื่อเราระบายสีแล้วถามว่าสีอะไรเด็กสามรถตอบได้ทำให้เด็กมีพัฒนการเร็วขึ้น