สวัสดีค่ะ : ข่าวด่วนจากสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร


ผลการประเมินการปฏิบัติราชการจังหวัดชุมพร โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

  ข่าวฝาก  : 1
                   ด้วยสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์  (CEO) ได้ประเมินตนเองตามคำรับรองการปฎิบัติราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยสามารถสรุปผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จากการตรวจประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ทำให้ทราบถึงผลตัวชี้วัดการปฎิบัติราชการด้านต่างๆโดยจังหวัดชุมพรมีคะแนนการปฏิบัติราชการเท่ากับ 3.8459
                  สำหรับผู้ที่สนใจอยากดูสรุปผลทางยุทธศาสตร์  ดูได้ที่

http://gotoknow.org/file/ceochumphon/report.xls

ข่าวฝาก : 2
                  โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
                    ตามที่จังหวัดชุมพรได้เสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร  เมื่อครั้งมาตรวจราชการที่จังหวัดชุมพร ฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ตามที่จังหวัดชุมพรได้เสนอ และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดำเนินการต่อไป
                 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายรุ่ง แก้วแดง) มีบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาพิจารณาความเหมาะสมในการตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกับทางจังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  วิทยาเขตชุมพร  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯวิทยาเขตสารสนเทศชุมพร  ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ต่อคณะกรรมการ ดังนั้นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติการประชุมจังหวัดชุมพรจึงแต่งตั้ง “คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยท่านใดบ้างนั้นรบกวนติดตามได้จากWebsite ของสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ CEO
              และเมื่อวันพฤหัสบดีที่  20 ตุลาคม  2548 ได้มีการประชุม “คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2548”  โดยมีนายพินิจ เจริญพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน  ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำรายละเอียดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อไป และให้คณะกรรมการฯจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บทมหาวิทยาลัยชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


ข่าวฝาก
: 3
                 โดรงการตลาดกลางและบรรษัทร่วมผลไม้ไทย  เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  และระนอง   เป็นที่ตกลงชัดเจนว่าจะจัดตั้งที่   ตำบลนาโพธิ์      อำเภอสวี     จังหวัดชุมพร   เนื้อที่จำนวน  60 ไร่ อยู่ติดถนนเพชรเกษมซึ่งสะดวกแก่การคมนาคม  ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กลางกระจายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
                 สำหรับการจัดตั้งตลาดกลางและบรรษัทร่วมผลไม้ไทย  ในระยะแรกจะทำการก่อสร้างอาคารสถานที่ใช้งบประมาณ  จำนวน 29 ล้านบาท โดยจะเปิดประมูลงานก่อสร้างทางอิเล็กทรอนิค (e-auction) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548
                 และโครงการตลาดกลางและบรรษัทร่วมผลไม้ไทย  ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการบริหารตลาดกลางและบรรษัทร่วมผลไม้ไทย ครั้งที่ 1/2548  ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน  2548 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพรชั้น 3และได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา  4 ชุดเพื่อดำเนินการต่อไป
                  ติดตามข่าวสารโครงการตลาดกลางและบรรษัทร่วมผลไม้ไทยในการประชุมครั้งต่อไป
  
สำนักงานบริหารยุทธ์ศาสตร์ (
CEO)
www.gotoknow.org/ceo-chumphon

หมายเลขบันทึก: 6304เขียนเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2005 09:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 14:57 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
ดีใจจังเลยค่ะ ที่ทางสำนักงานยุทธศาสตร์ มีข่าวที่ดีๆและสร้างสรรค์ความเจริญของจังหวัดออกมาเล่าให้เราๆท่านๆได้ชื่นใจ ขอให้กำลังใจมากๆๆๆๆๆนะคะ  ขอให้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดของเราให้เจริญ และมีสิ่งที่ดีๆและเชิดหน้าชูตาต่อไปนะคะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท