ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-12.30 น. ได้รับมอบหมายงานจาก อบต. ดอนมะนาว พ่นยุงลายหมู่ที่ 6 และได้แจกทรายกันยุงตามหมูบ้าน


เวลา 13.00-17.30 ได้กลับมาสอบถามข้อมูลจากศูนย์ป้าขวัญยืนเพื่อนำข้อมูลไปทำงานที่ยังมีข้อมูลไม่ครบ


เข้าไปพ่นยุงตามบ้านแจกทรายตามหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)