สัญญาในการทำธุรกิจ

  ติดต่อ

  การทำสัญญาเพื่อเป็นข้อยืนยันในการตกลงตามเงิ่อนไขในธุรกิจ  

สัญญาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 2 ฝ่ายตกลงทำสัญญาในเรื่องเดียวกัน  การทำธุรกิจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสัญญาดังนี้   

 สัญญา  คู่สัญญา  สาเหตุที่ต้องทำสัญญา
สัญญาในการจัดตั้งบริษัท กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจของเราตั้งในองค์กรแบบใด ต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร มีภาระหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้าง
สัญญาการกู้ยืมเงิน สถาบันการเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืม เพื่อเจ้าของกิจการจะได้นำเงินที่ได้มา มาใช้จ่ายหรือลงทุนในกิจการ โดยในสัญญาจะมีการระบุจำนวนเงินที่กู้,เงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการชำระเงินคืน,จำนวนเงินที่จะชำระคืน
     
สัญญาการติดตั้งและขอใช้สาธารณูปโภค การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักฐานในการขอใช้ และนำมาเป็นประโยชน์ใช้สอยภายในกิจการ
สัญญาการออกแบบและตกแต่ง ผู้รับเหมา การตกแต่งหรือก่อสร้างสถานประกอบการ จึงต้องมีการทำสัญญาเพื่อให้ผู้รับจ้างตกแต่ง(ผู้รับเหมา) ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้
สัญญาการว่าจ้าง ลูกจ้าง เพื่อเป็นหลักฐานในการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานในกิจการแทนเจ้าของกิจการ โดยสัญญาจะระบุระยะเวลาการจ้าง,จำนวนเงินที่จ้างและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องกฏหมาย

หมายเลขบันทึก: 63018, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 00:48:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สัญญา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)