ฝึกงานที่ศูนย์ทำกิจวัตร ประจําวัน 20 มิ.ย. 2560

6.30 น. อาบน้ำเเต่งตัวเตรียมตัวไปศูนย์ฝึก

7.15 น. รับประทานอาหารเช้า

8.00 น. เดินทางขึ้นศูนย์ฝึก

9.00 น. ถึงศูนย์ฝึก

10.00 น. เก็บข้าวของของตัวเองเเละกวาดขยะบริเวณศูนย์ฝึก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.40 น. ให้อาหารปลา

14.45 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. ถอนหญ้าเเละรดน้ำเเปลงผัก

17.30 น. เเยกย้ายกันไปพักผ่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)