วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 10:00 น. ต้อนรับคณะดูงานจากทีมปปส.ภาค7 และ คณะสื่อมวลชน

เวลา 15:00 น. ไปสำรวจเส้นทางที่เตรียมทำฝายชะลอน้ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)