ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08:00 น. - 10:00 น. คุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ได้พากลุ่มนักศึกษาไปทำบุญที่วัดโบสถ์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ชาวบ้านของชุมชนหุบมะกล่ำได้มีการจัดงานคล้ายวันเกิดของหัวพ่อวัดโบสถ์ ได้มีการทำบุญและการแสดงตามประเพณีท้องถิ่นของคนในชุมชน

และเวลาต่อมา 11:00 น. - 12:00 น. ชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันประชุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่น

เวลา 12:30 น. - 13:40 น. ชาวบ้านได้นำอาหารมาเลี้ยงในงานวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ ก็เลยรับประทานอาหารที่นั้นเลย

เวลา 15:00 น. - 17:00 น. ได้ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมกับชาวบ้านภายในวัด และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากชาวบ้านโดยการเรียนรู้ภาษาคนลาวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)