วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00 ทำอาหารเช้า

เวลา 13.00 รอรับคณะดูงานจากกรมป่าไม้

เวลา 15.00 ทำอาหารมื้อเย็น

เวลา 17.00 ทำความสะอาดศาลาของศูนย์เรียนรุ้


เวลา 20.00 ทำความสะอาดห้องน้ำ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)