ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-17.00 น.ได้เข้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว เข้าศึกษางานกับหัวหน้าฝึกเพิ่มเติม และได้ทำความสะอาดห้องอบรมของศูนย์ฝึกงาน และได้ทำอาหารเจเลี้ยงแกผู้ที่เข้าอบรม


ทำความสะอาดศูนย์ฝึกงาน


ทำอาหารเจเลี้ยงผู้ที่มาเข้าร่วมอบรม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)