ทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้เเละทำปฎิทินปฏิบัติงาน 4 มิ.ย. 2560.....

8.30 น. รับประทานอารเช้าที่ศูนย์ฝึก

9.30 น. พัฒนาภายในศูนย์ฝึก

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.45 น. วางเเผนปฏิบัติงานในการทำ Timeline

17.30 น. เก็บของเเละอุปกรณ์เพื่อเตรียมพักผ่อน

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)