ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30 - 17.40น ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและเก็บรายละเอียดจากเมื่อวานและได้เพิ่มเติมในข้อมลูในบ้างส่วนและไดำทำ

แผนที่ตำบลในบ้างส่วนและได้ลงในศูนย์ทำงานที่ได้รับมอบหมายในบ้างส่วน


วาดแผนที่ตำบลดอนมะนาวและเพิ่มเติมข้อมูลจากเมื่อวาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)