ເນື້ອ​ເພ​ງ ຮັກ​ເມຍ​ຫຼວງ​ຫວງ​ເມຍ​ນ້ອຍ

ເພງ ຮັກເມຍຫຼວງຫວງເມຍນ້ອຍ

ລະຮັກເມຍຫຼວງຫວງເມຍນ້ອຍ ຫົວໃຈມັນຫຼຸດລອຍໃຈມັນຄ້ອຍ ສິແຕກແຫຼ່ງ ສິແຕກແຫຼ່ງ

ລະເຫັນເມຍຫຼວງພັດແຫ່ງຄ້ອຍ ເຫັນເມຍນ້ອຍພັດຊື່ນໃຈ ເອີ່....

ລະປະໃຜກະບໍ່ໄດ້ ສິລົມໃຜກະບໍ່ໄດ້ ຍ້ອຍເມຍໃຫຍ່ແມ່ນລາວຫວງ ເອີ່.....

ຫ່ວງຫຼາຍເດ ຄິດນຳຫຼາຍ ອ້າຍມັກຫຼາຍ ແມ່ນເມຍນ້ອຍເອີ່.....

ໂອຍເດນາງ ຫົົວໃຈຂ້ອຍມັນເປັນຮອຍແຕກແຫຼ່ງ ຄືດັ່ງຟ້າຜ່າແລ້ງ ລົງກັ້ນເຄີ່ງທາງ

ບຸນອ້າຍສ້າງມາແຕ່ປາງຫຼັງ( ຊ )

ຈັ່ງໄດ້ເມຍສອງຄົນ ຈອງແນນເອົາໄວ້

ຫົວໃຈກຸ້ມຄືສົມຮວຍໄວ້ຖ່ານ ທໍລະມານແຕ່ອ້າຍຫົວໃຈແຍກແບ່ງສອງ

ຄັນສິຮ້າງບັດເມຍໃຫຍ່ໃຈດີ(ຊ) ມີລາສີຄວາມງາມແມ່ເຮືອນຄວງເຄົ້າ

ຍາມກິນເຂົ້າພາງາຍກໍ່ແຕ່ງພາແລງກໍ່ຕັ້ງຍໍຍ້ອງຮັບຜົວ

ອ້າຍກະຮູ້ເຈົ້າຢູ່ຄືກັນຄວາມສຳພັນພົວເມຍຮັກມາເກີນຮ້ອຍ

ເມຍນ້ອຍມັນຊ່າງເອົາໃຈມັນອົດບໍ່ໄຫວຫົວໃຈຂາດລົງ

ຍັງສາວລະຂາວງາມຄິ້ວກົ່ງໜ້າຜາກກໍ່ໂຄ້ງເໜືອວົງພະຈັນ

ອົດກັ້ນຫົວໃຈບໍ່ໄຫວສິຫຼອຍເມຍໃຫຍ່ໄປຫານ້ອງຈັກຄືນ

ຈົ່ງເຫັນໃຈອ້າຍແນ່ຂວັນຍືນ(ຊ)

ເມື່ອຕອນກາງຄືນສິຫຼອຍເມຍມາຢາມ

ໂອຍເດນາງ ອົດທົນກັ້ນເອົາໄວ້ບໍ່ຢູ່ມັນຄິດເຫັນແຕ່ຊູ້ເມຍນ້ອຍນັ່ງຄອຍ

ຄິດຈ້ອຍໆສິຫຼອຍໃຫຍ່ມາຫາ(ຊ)

ວັນໃດມີເວລາສິຫ່າງເມຍມາໃກ້

........ຈົ່ງເຫັນໃຈອ້າຍແນ່ຈັກໜ່ອຍບໍ່ເຫັນເມຍນ້ອຍອ້າຍກືນເຂົ້າບໍ່ລົງ

ມັນເປັນລະມືນໆງົງໆ(ຊ)

ເມຍໃຫຍ່ຕົກລົງສິຫຼອຍເມຍນ້ອຍມາເຮືອນ

ຂໍວອນເຈົ້າເມຍແພງຢ່າໜ່າຍ(ຊ)

ຢ່າຊາຄົນອື່ນເວົ້າສິເອົາເຈົ້າຄູ່ກັນ

ແຕ່ວ່ານັ້ນມັນຜິດຢູ່ຄອງທຳຜິດຕຳລາເຄີຍສອນຮີດຄອງມີໄວ້

ໃຈຂອງອ້າຍບໍ່ຍອມວາງປະປ່ອຍມັນຄິດເຫັນຈ້ອຍໆສິເອົາເຈົ້າຮ່ວມສອງ

ນອນອ້ອມຂ້າງໃຫ້ຜົວຢູ່ທາງກາງ(ຊ) ໃຫ້ສອງນາງແພງກັນອ້າຍຄິດເຫັນແຕ່ວັນນັ້ນ ອ້າຍໄຝ່ຝັນແຕ່ດົນແລ້ວ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ເນື້ອເພງความเห็น (0)