​อาลัยชินกร

ชินกร ไกรลาศนิราศแล้ว
จากไกลคล้ายแก้วกระจายเกลื่อน
ฝาก "ยอยศพระลอ" คลอมาเตือน
ว่าโลกนี้นี่เหมือนการเคลื่อนคลา

เหมือน "เพชรฆาตใจ" ใครมาทำ
จน "เพชรร่วงในสลัม" ยากคลำหา
"กลองยาวชินกร" ไม่ย้อนมา
การจากลาเสียงร้องฝากร่องรอย

ฝังฝากรอยเพลงรักยามหักร้าง
เป็นดาวค้างกลางจุดสูงสุดสอย
ฝากเสียงร้องทำนองเพลงบรรเลงลอย
ประดับถ้อยเพลงธรรมคำสุนทร

โสภณ เปียสนิท

บันทึกความอาลัยชินกร ไกรลาศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ร่วมไว้อาลัยชินกร ไกรลาศ จ้

คุณมะเดื่อ

ครับครูมะเดื่อ คนเราก็แค่นี้

เกียรติยศชื่อเสียงไม่นานก็ทิ้งมันไป