23 พ.ย. 2549

    วันนี้ช่วงเช้าวันนี้ฝึกใช้โปรแกรม illusion เป็นโปรแกรมที่ทำเอฟเฟ็กต่างๆให้กับงานดูน่าสนใจมากขึ้น  ส่วนในช่วงบ่ายได้รับมอบหมายงานของสปอตเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูวีดีโอเพื่อคัดเลือกภาพที่จะใช้ในสปอตภาพที่จะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ  สแกนรูปภาพที่จะใช้ในงาน คัดเลือกเพลงที่จะใช้ ประกอบงานตัดต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ