ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย ( ครั้งที่ 10 )

ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านปลักไม้ลาย ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ครั้งสุดท้าย

ต้องขอขอบพระคุณ คุณลุง สุธรรม จันทร์อ่อน เป็นอย่างที่ให้ทางเราเข้าไปการศึกษาเรียนรู้และเก็บข้อมูลอย่างไม่หวงความรู้และเป็นกันเอง ทางเราได้นำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำเป็นเล่ววิจัยอย่างสมบูรณ์เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทั้งคุณลุงสุธรรม จันทร์อ่อน ทั้งสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้งกลุ่มเครือข่าย ทั้งคนในชุมชนและอบต.ทุ่งขวาง ทางเราต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่ายเป็นอย่างสูง


การมอบกระเช้าแก่คุณสุธรรม จันทร์อ่อน

ภาพถ่ายโดย : กิตติพงศ์ โทนผลิน


ทางเราจึงได้นำกระเช้าเล็กๆน้อยๆตามกำลังความสามารถมามอบแก่คุณสุธรรม จันทร์อ่อน แทนการขอบคุณที่ให้ความรู้ ให้การอบรม ให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ให้ความอบอุ่น ความเป็นกัน ทางเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย หมู่เรียน 57/41ความเห็น (0)