นิทาน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเสียงแว่วดังออกมา

มองไปที่ในป่า มดช่วยหาอาหารกัน

จ๋าฝูงเดินเข้ามา บอกเราว่าต้องขยัน

พวกเราต้องช่วยกันทำให้ทันก่อนฝนมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิทานมดน้อยความเห็น (0)