(117) ปณิธานพ่อแม่ครูบาอาจารย์

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(117)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน

นับจากตั้งแต่ตอนเช้าฟังประวัติของหลวงปู่กลับไปกลับมาในตอนที่ 16 และมาค้นคว้าศึกษาต่อในหนังสือ ประทับใจมากกับบทดังต่อไปนี้

"วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕

หลวงปู่ผั่นกล่าวสอนว่า

ในโลกียธรรมนั้น ทำชั่วเป็นผิด ทำดีเป็นถูก

ส่วนในโลกุตรธรรมนั้น ทำให้เกิดเป็นผิด ทำให้ดับเป็นถูก

ทั้ง ๒ อย่างนี้จะเอามาปะปนกันไม่ได้

แล้วหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก องค์ท่านได้กล่าวถึงปณิธาน ๔ อย่างของท่านว่า

๑.พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตาผ้าขาว นางชี สังฆะการี เมื่อมุ่งดีหวังดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าไม่มาขอให้มา มาแล้วให้ปฏิบัติสะดวก หากจะจากไปก็ให้ไปสะดวกเป็นสุคะโต

๒.พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตาผ้าขาว นางชี สังฆะการี เมื่อมุ่งร้ายจะมาทำร้ายพระพุทธศาสนา ข้อวัตรปฏิบัติให้เลวลงถึงเจ้าตัวจะไม่รู้เท่าก็ตาม เมื่อปรารถนาจะมาอยู่สำนักนี้ขอให้มายากๆ เมื่อมาแล้วอย่าได้อยู่นาน ให้เกิดอุปสรรคต่างๆ แล้วหนีไป

๓.ทายก ทายิกา ญาติโยม ประชาชนทั่วไป เมื่อมุ่งดี หวังดี ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เจตนาจะมาบริจาคทานรักษาศีล ภาวนาโดยดี เพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนา เมื่อปรารถนาจะมาสำนักนี้ขอให้มาสะดวก มาแล้วให้สะดวกใจ ถ้าจะกลับไปก็ขอให้เป็นสุคะโต คือ มาดี อยู่ดีไปดี

๔.ทายก ทายิกา ญาติโยม ประชาชนทั่วไป เมื่อมุ่งร้ายเจตนาจะมารุกราน ทำลายพระพุทธศาสนา หรือมาให้หมู่นักปฏิบัติสำนักนี้แตกสามัคคีตีกันดั่งมี เมื่อยังไม่มาขออย่าให้มา มาแล้วให้มายากๆ มีอุปสรรค ถ้ามาถึงสำนักแล้วจงอย่าได้อยู่นานให้มีอุปสรรคขัดข้อง แล้วหลีกหนีไปให้โดยเร็ว"

หน้า ๒๗๓-๒๗๔ "หลวงปู่ประสาร สุมโน พระอริยเจ้าผู้มีใจงาม" หรือตอนที่ ๑๖ "ประวัติคติธรรม ปฏิปทาและพระธรรมเทศนา หลวงปู่ประสาร สุมโน บรรยายโดย พระมหาธีรนาถ อคฺตธีโร"

ภารกิจการทำงานวันนี้ช่วยงานที่คลินิกจิตเวช และช่วงบ่ายหารือเรื่องวิจัยกับพี่นิด (คุณฐิรพร) ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลฝ่ายวิชาการ ตอนเย็นเข้าไปอุปฐากสามเณรน้อยภาคฤดูร้อน และกราบสนทนากับองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์

เมื่อกลับมาทบทวนบทธรรมที่ประทับใจทำให้นึกย้อนกลับมาใคร่ครวญในตนเอง 8 ปีที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่มาปฏิบัติภาวนาและได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ มีแต่ตั้งใจและเรียนรู้ถึงวิถีการขัดเกลาใจให้ละเอียดยิ่งๆ ขึ้น

เป็นการปฏิบัติที่เนียนเข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันและทำแบบไม่แยกส่วน

ค้นคว้าไปทำให้ไปเจอแผ่น CD สองแผ่น แผ่นแรกเป็นสมัยที่ท่านอายุ 79 ปี และอีกแผ่นบันทึกการเทศนาธรรมรวมรวมปี 2554-2556 ทั้งหมด 15 ตอนเมตตาเทศน์ถึง ดร.กะปุ๋ม 4 ตอน เป็นที่ซาบซึ้งใจในความเมตตาขององค์ท่านเป็นอย่างยิ่ง

เวลาที่จิตนี้ระลึกถึงความเมตตาอย่างประมาณหาที่สุดมิได้ จิตดวงนี้จะเกิดเป็นความมุ่งมั่นแน่วแน่ และมีพลังใจยิ่งนัก เพราะใจที่ไม่คิดอยากได้ แต่เป็นใจที่ตั้งไว้ เพื่อดำรงถึง "ความตั้งใจ"

และวันนี้ก็น้อมระลึกถึงปณิธาน ๔ อย่างขององค์หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก

เพื่อนำน้อมเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ในตนเอง

สิ่งที่ได้เรียนรู้กับตนเองในวันนี้คือ

1. ความเมตตาและความสงบเย็นทำให้เราสามารถเผชิญและพิจารณาสิ่งต่างๆ ได้ละเอียดลึกซึ้ง

2. ความอดทน มุ่งมั่น แน่วแน่ ต่างเป็นรากเหง้าของสัมมาทิฐิและนำไปสู่สัมมาข้ออื่นๆ ในมรรคมีองค์แปด

3. ทำเต็มที่และเรียนรู้การให้โอกาสตน โอกาสคน เวลาจะเป็นคำตอบ เมื่อผู้คนไม่รักษาโอกาสก็ขอให้เป็นไปดั่งปณิธานที่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาวางแนวทางไว้

27-04-2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)