เขียนถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน (Write about the good things that happen each day.)


เป็นวิธีที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากขึ้น เพียงแค่สละเวลา 5 นาทีก่อนนอน ทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุด แล้วเขียนบันทึกลงไปสั้น ๆ เช่น วันนี้จับฉลากปีใหม่ได้ของที่อยากได้อยู่พอดี เป็นต้น จากผลการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Research in Personality เผยว่า การเขียนบันทึกส่งผลดีต่อสุขภาพของเรา โดยเฉพาะการบันทึกประสบการณ์ที่ดี ๆ เพราะเมื่อไรที่เราเขียนบันทึกเรื่องราวลงบนหน้ากระดาษได้ ก็แสดงว่าสมองของเรามีการจดจำแต่สิ่งที่ดี ๆ แล้วยิ่งถ้าจดบันทึกเป็นประจำทุกวัน สมองของเราก็จะเก็บเกี่ยวเรื่องราวดี ๆ เอาไว้เพื่อมาเขียนบันทึกโดยอัตโนมัติเลยล่ะ

It's a way to help change into a more optimistic person. Just take 5 minutes before bedtime, review the event that you think is best. Then write a short note, such as today's New Year's drawings of the want to fit in. According to a study published in the Journal of Research in Personality, says that the record is beneficial to our health. Especially good recording experience, because when we write a story on the page. It shows that our brains are remembered, but the good things are, even if you take notes on a daily basis. Our brain is going to reap the good news for automatic recording.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคิดบวกความเห็น (0)