แสดงความคิดเห็นหนังสือ "จักรวาลสื่อใหม่"

ดิฉันมีโอกาสไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดิฉันได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า "จักรวาลสื่อใหม่" เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันนี้

คำว่า "จักรวาลสื่อใหม่" คือการติดต่อสื่อสารโดยใช้ช่องทางต่างๆในการส่งข้อมูล การแพร่กระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

สังคมในตอนนี้เข้าสู่ยุคของการสนทนาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น สื่อออนไลน์ที่นิยมใช้กันมากสุดคือ Youtube ตามด้วย Facebook ละ Line ซึ่งมีอิทธิพลกับผู้คนในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก แต่ความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลที่ส่งออกไปยังผู้รับสารตรวจสอบได้ยาก จึงสร้างความเสียหายให้กับผู้รับสารและผู้ส่งสารอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่ขาดสติในการไตร่ตรอง ไม่สนใจว่าข้อมูลนั้นจะเป็นข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็น

หนังสือ "จักรวาลสื่อใหม่" ตอบโจทย์ทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้อง ผู้ที่สนใจหรืออยากเข้าใจสื่ออย่างแท้จริงแนะนำหนังสือเล่มนี้ สามารถอ่านได้ทกเพศทุกวัย และคุณจะได้ข้อคิดและความประทับใจมากมายในหนังสือเล่มนี้ เหมือนอย่างที่ดิฉันได้รับแน่นอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แสดงความคิดเห็น หนังสือ "จักรวาลสื่อใหม่"ความเห็น (1)

Balloon
IP: xxx.158.166.45
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจค่ะ เดี๋ยวลองหาอ่าน