เห็ดมีประโยชน์ไม่แพ้เนื้อสัตว์ มีโปรตีน 2.4% มีฟอสฟอรัสและแร่ธาตุอื่นๆ รสของเห็ดบางอย่างคล้ายเนื้อสัตว์ เช่น เวลาย่างเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า จะมีกลิ่นคล้ายกลิ่นกุ้งย่าง เห็ดบางอย่างสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ด้วย