ชนะคู่แข่งด้วย....Service

บทความทางด้านการตลาดของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ใน ส.ส.ท.TPA (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ประจำเดือน กรกฏาคม 2557...เรื่อง....ชนะคู่แข่งด้วย....Service....บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)