บทความ การตลาดรุ่ง เราต้องมุ่งที่การสร้างความสัมพันธ์

บทความทางด้านการตลาดของ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ ใน ส.ส.ท.TPA (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558...เรื่อง....การตลาดรุ่ง เราต้องมุ่งที่การสร้างความสัมพันธ์....
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)