ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษในโรงเรียน

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ.ให้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษในโรงเรียน ที่โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โดยภาพรวมแล้ว ที่สมุทรปราการ ถือว่ามีจำนวนเด็กพิเศษค่อนข้างมาก ด้วยสภาพแวดล้อม เพราะเป็นแหล่งอุตสาหกรรม และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังมีผู้คนหลายชาติพันธุ์ ใกล้ถึงเวลาอบรมแล้ว ผู้เขียนจะนำรายละเอียดมาเพิ่มเติมค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (0)